TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017
   
Saiz Text

Carian

Latar Belakang

logo_trefound

Latar Belakang

Trefound Educare Sdn. Bhd. (TE) adalah syarikat milik penuh YAYASAN TERENGGANU yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 4 Januari 1992. No. Syarikat adalah 231764 U.

TE kini  beroperasi di Tingkat 4, Bangunan Yayasan Terengganu, Jalan Sultan Ismail, Kuala Terengganu dengan modal saham dibenarkan berjumlah RM500,000 dan modal berbayar berjumlah RM150,000.

Pada 1 Ogos 2002, TE telah dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran(JPK), Kementerian Sumber Manusia sebagai Pusat  Bertauliah (Kod L01215) bagi menawarkan program-program latihan kemahiran kepada pelatih-pelatih.

Kini TE adalah sebuah Institusi latihan yang menyumbang dan membekalkan tenaga mahir dan terlatih dalam bidang Sistem Komputer dan Sistem Maklumat untuk semua jabatan dan syarikat yang memerlukan.

Siapa Ditalian

We have guests online

Login Form